Liquide identiteit

"If my existing reality is a reality that i can live in, then it shall be. If not i wil make prograss trough my imagination ” 

Sam Yazdanpanna

IMG_1476.jpg

Mijn artistic onderzoek is hoe ik liquide identiteit kan transformeren in cinema.  Liquide Identiteit is   een postmoderne visie die ik als filmmaker onderzoek. Liquide identiteit over de jaren is het een dominant en belangrijk element in  mijn werk geworden.

De vormbaarheid van identiteit heeft mij altijd geïntrigeerd. Zeker hoe een identiteit volledig kan transformeren onder de druk van grootstedelijke en kosmopoliete invloeden. Deze transformatie kan zowel op micro (persoonlijk) als op macro  (maatschappelijk) niveau plaatsvinden. Dit is in mijn ogen  zeker niet alleen maar een positieve transformatie en de problematiek die bij dit thema hoort onderzoek ik in mijn werk.  

Mijn primaire interesse richt zich op het microniveau van deze transformatie, maar deze komt uiteraard enkel tot stand door ontwikkelingen op macroniveau. In de laatste helft van  20ste eeuw heeft de opmars van het neoliberale kapitalisme grote  Het is een onzekere moderniteit. De permanente onzekerheid waarin wij leven komt tot uiting als angst voor mensen die vreemd of anders zijn.

Het moderne leven heeft een fragmentarisch karakter. Mijn verhalen hebben ook een fragmentarische  vorm gekregen en mijn personages hebben een liquide identiteit.

Het begin van mijn liquide identiteit is het moment dat ik uit Iran vluchtte. De reis die ik heb gemaakt vanuit Turkije naar Nederland is het tussen moment waarin mijn identiteit liquide werd. Nu 20 jaar later heb ik mijn plaats in deze maatschappij gevonden, maar mijn identiteit is nog steeds niet gestold.