DIGITAL GRAPHIC NOVEL 'AFSCHEID' in productie 2020

 Het plan ‘Afscheid’ is een autobiografische grafik novel in de vorm van een digitaal strip verhaal dat mijn vluchtverhaal vertelt vanaf het moment dat ik Iran heb achtergelaten als een 17-jarige jongen totdat ik in Nederland (Amsterdam) ben aangekomen als minderjarige asielzoeker. “Afscheid” is een autobiografische vertelling van mijn eigen vluchtverhaal. Dit tussen moment heb ik als het belangrijkste moment van mijn identiteitstransformatie ervaren. Het moment van loslaten, het moment dat je vloeibaar wordt.
plan afscheid is een  interactie tussen het persoonlijke en het maatschappelijke; hoe een verplicht verplaatsen een persoon beïnvloedt en andersom. Het begin van mijn liquide identiteit is het moment dat ik uit Iran vluchtte. 

Ik wil mijn verhalen fragmentarisch vertellen: snel en vluchtig. Dit proces wil ik transformeren in animatie en multimedia disciplines (interface, film, animatie, internet, tekst). Ik neem mijn reis als het beginpunt van mijn identiteitstransformatie.

Ik ga opzoek naar menssmokkelaar  Yilmaz om hem te bedanken dat hij mijn leven heeft gered.

 

Scroll down

Sam en zijn moeder

Vliegen van Tehran naar Istanbul

1997

paspoort controle

vliegveld

Istanbul

ontmoeting

met Yilmaz Menssmokklaar

Yilmaz kan sam voor  10000 dollar naar europa sturen

 

Bazar waar Yilmaz  werkt

 

YlLMAZ VERTELD WAAR HIJ SAM NAAR TOE KUNt STUREN

TERUG iN HOTEL EERSTE AVOND

 

Straten istanbul

SAM DROOMT OVER NEDERLAND