top of page

DIGITAL GRAPHIC NOVEL 'Still, like dust i'll rise' in productie 2022

Scroll down

 Het project ‘Still, like dust  i 'll rise’ is een autobiografische graohic novel  verhaal dat mijn vluchtverhaal vertelt vanaf het moment dat ik Iran heb achtergelaten als een 17-jarige jongen totdat ik in Nederland (Amsterdam) ben aangekomen als minderjarige jonge man. “Still. like dust i ''ll rise” is een autobiografische vertelling van mijn eigen vluchtverhaal. Dit tussen moment heb ik als het belangrijkste moment van mijn identiteitstransformatie ervaren. Het moment van loslaten, het moment dat je vloeibaar wordt.
Project 'still. like dust i 'll rise' is een  interactie tussen het persoonlijke en het maatschappelijke; hoe een verplicht verplaatsen een persoon beïnvloedt en andersom. Het begin van mijn liquide identiteit is het moment dat ik uit Iran vluchtte. 

Ik wil mijn verhalen fragmentarisch vertellen: snel en vluchtig. Dit proces wil ik transformeren in een digitale graphic novel.  Ik neem mijn reis als het beginpunt van mijn identiteitstransformatie. Ik ga opzoek naar menssmokkelaar  Yilmaz om hem te bedanken dat hij mijn leven heeft gered.

 

test 3.jpg
10-Afscheid.jpg
08-Afscheid.jpg
22-Afscheid.jpg
24-Afscheid.jpg
23-Afscheid.jpg
bottom of page